O konferenciji

Puni naziv konferencije DORS/CLUC je: Dani otvorenih računarskih sustava / Croatian Linux Users’ Convention.

DORS/CLUC je središnja, najveća, najposjećenija i najstarija hrvatska manifestacija iz područja: otvorenih sustava, operacijskih sustava GNU/Linux, otvorenih normi u Informatici i open source filozofije.

Dugogodišnju tradiciju održavaju udruge HrOpen (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet) i HULK (Hrvatska udruga Linux korisnika) kao suorganizatori konferencije.

Unska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon i telefax: + 385 (0)1 6129 674
Žiro račun: 2360000 – 1101557175
Matični broj: 1602845
OIB: 09913557986

Lastovska 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Žiro racun: 2340009-1110161537
Matični broj: 1875833
OIB: 09478538040

LinkedIn grupa: HULK/CLUG

Facebook: HULK

Google (+): HULK

Odgovori

Top